Innowacje we wspieraniu zatrudnienia

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork (OPWDD) zabiega o listy motywacyjne od kwalifikujących się i odpowiedzialnych organizacji non-profit, które są zainteresowane szkoleniem personelu w szczególności w zakresie zatrudnienia wspomaganego, rozwoju zawodowego i usług skoncentrowanych na osobie. Potrzeby szkoleniowe i rozwojowe personelu OPWDD są szczególnie związane z usługami zawodowymi i zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową.

 

Szczegóły będą dostępne na stronie New York State Reporter Reporter, 4 marca 2021: https://www.nyscr.ny.gov/

 

Niniejsze Pozyskiwanie Zainteresowań (SOI) nie stanowi zapytania ofertowego i nie stanowi zobowiązania do wydania zapytania ofertowego ani nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork ( OPWDD ) pozyskuje listy motywacyjne w celu określenia najlepszej metody zamawiania usług opisanych w Zawiadomieniu dla osoby odpowiedzialnej za kontrakt. Listy motywacyjne należy wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] nie później niż o godzinie 14:00, czwartek, 18 marca 2021 r.