Poprawa technologii wspomagających, modyfikacje środowiskowe i proces modyfikacji pojazdu Zapytanie ofertowe Wersja 3 (RFP)

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork (OPWDD) ponownie wydaje Poprawkę Technologii Wspomagających, Modyfikacje Środowiskowe i Proces Modyfikacji Pojazdów, Prośba o Propozycje Wersja 3 (RFP) w celu zamówienia usług konsultingowych od reagującego i odpowiedzialnego dostawcy w celu oceny oraz przeprojektować funkcje i programy biznesowe oraz zasady związane z przeglądem, zatwierdzaniem i dostarczaniem zgłoszeń serwisowych w zakresie technologii wspomagających, modyfikacji środowiskowych i modyfikacji pojazdów (AT, E-mod, V-mod) dostępnych w ramach kompleksowego zwolnienia HCBS OPWDD (NY .0238.R06) znajdującej się pod adresem: https://opwdd.ny.gov/system/files/documents/2021/06/cms-approved-7-1-21-amendment.pdf  

 

Ważna uwaga:

W wersji 3 zapytania ofertowego wprowadzono następujące zmiany:

 1. Sekcja 3.1.4, punktor czternasty: Korekta odniesienia do tytułu zapytania ofertowego zmieniona z „Zapewnianie dostępu” na „Technologie wspomagające, modyfikacje środowiskowe i żądania usług modyfikacji pojazdu w procesie zamówienia RFP”
 2. korekta etykietowania kopert pkt 4.4.2 z „Zapewnienie dostępu” na „Zgłoszenia serwisowe AT,E-Mod, V-Mod”,
 3. Usunięto wymagania dotyczące listu intencyjnego/braku odpowiedzi na ofertę
 4. Dodano Załącznik 5: Memorandum Zgodności M/WBE w wyniku pytań i odpowiedzi
 5. Sekcja 1.4 Kalendarz wydarzeń została zaktualizowana i zawiera następujące ważne terminy:

Termin nadsyłania pytań: piątek, 14 lutego 2022 r. do godziny 11:00 czasu wschodniego

Termin składania propozycji: czwartek, 3 marca 2022 r

Powiązane dokumenty:

 •  

  Poprawa procesu AT EMod VMod Wersja 3 RFP

  Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork (OPWDD) przedłuża termin realizacji propozycji usprawnienia procesu w zakresie technologii wspomagających, modyfikacji środowiskowych i zgłoszeń serwisowych dotyczących modyfikacji pojazdu (RFP) . Sekcja 1.4 zapytania ofertowego została zmodyfikowana, przedłużając Termin składania ofert z czwartku 3 marca 2022 r. do czwartku 10 marca 2022 r. Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

   

  Pobierać