Zamówienie wykonawcze #6

Zgodnie z wymogami Zarządzenia nr 6 gubernatora Patersona Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork (OPWDD) udostępni na żądanie kopię wszelkich Kwalifikowanych umów o świadczenie usług osobistych i powiązanych zmian, które podlegają raportowanie do Grupy Zadaniowej Gubernatora ds. Kontraktowania Usług Osobistych. 

Umowy te obejmują: 

  • Schramm Health Partners LLC dba Optumas
  • New York Alliance for Inclusion and Innovation, Inc.
  • Alvarez i Marsal (A&M)

Wnioski o te informacje należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
[email protected]