2024-2029 Usługi zwalczania szkodników na terenie kampusu Sunmount Developmental Center w hrabstwie Franklin

OPWDD's Contract Management Unit for Sunmount DDSOO poszukuje zapieczętowanych ofert od odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców na świadczenie usług zwalczania szkodników przy 2445 State Route 30, Tupper Lake, NY 12986 w hrabstwie Franklin.  Zakres prac obejmuje m.in. comiesięczne rutynowe kontrole/zabiegi, nierutynowe zabiegi, zwalczanie pluskiew, szczegółowe prowadzenie dokumentacji oraz edukację personelu OPWDD w ramach ogólnego programu zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, który zostanie opracowany przez oferenta.  

Wymagane są referencje, doświadczenie, zasoby finansowe i odpowiednie ubezpieczenia. Wszyscy oferenci muszą przedłożyć co najmniej trzy (3) referencje z pracy, które potwierdzą, że oferent lub jego dyrektorzy mają co najmniej trzy (3) lata odpowiedniego doświadczenia do wykonania prac wymienionych w Kwalifikacjach i Zakresie prac. 

Zamówienie zostanie udzielone odpowiedzialnemu i spełniającemu wymagania oferentowi, który przedstawi najniższy łączny roczny szacowany koszt. Zastosowanie będzie miała płaca preferencyjna.  

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Web Ex. Szczegółowe instrukcje znajdują się w IFB, strona 6, sekcja 13.A.(4).