2024-2027 Usługi transportowe dla programów dziennej rehabilitacji OPWDD w całym stanie Nowy Jork

Do tych których może to dotyczyć,

 

OPWDD's Contract Management Unit dla Broome, Capital District, Central NY, Finger Lakes, Long Island, Metro, Taconic i Western NY DDSOOs zaprasza do składania zapieczętowanych ofert od odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców na świadczenie usług transportowych dla uczestników programów dziennej rehabilitacji prowadzonych przez OPWDD.  Zakres prac obejmuje m.in. transport osób z niepełnosprawnością rozwojową pod opieką OPWDD oraz personelu z miejsca zamieszkania do ośrodków dziennego programu rehabilitacji i z powrotem.

  

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone za pośrednictwem Web Ex. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie 7 IFB, sekcja 13.A.(4).

 

Wymagane są referencje, doświadczenie, zasoby finansowe i odpowiednie ubezpieczenia. Wszyscy oferenci muszą przedstawić co najmniej trzy (3) referencje, które potwierdzą, że oferent lub jego zleceniodawcy mają co najmniej trzy (3) lata odpowiedniego doświadczenia w wykonywaniu prac wymienionych w Kwalifikacjach i zakresie prac.

 

Kontrakt(y) zostanie(ą) udzielony(e) odpowiedzialnemu(ym) oferentowi(om), który(rzy) przedstawi(ą) najniższy szacunkowy roczny łączny koszt usług transportowych za dzień pracy.  Możliwe jest przyznanie wielu kontraktów.