2023-2028 Usługi zwalczania szkodników w hrabstwie Kings

Do tych których może to dotyczyć,

 

W załączniku znajduje się IFB dla nadchodzącego kontraktu na usługi Pest Control dla Brooklyn DDSOO. OPWDD zaprasza do składania ofert przez odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców w celu świadczenia usług kontroli szkodników dla OPWDD od 6/1/2023 do 5/31/2028. Wymagane są referencje i stosowne ubezpieczenia. Brooklyn DDSOO zamierza udzielić zamówienia najbardziej odpowiedzialnemu oferentowi, który przedstawi najniższy koszt. Obowiązuje stawka wyrównawcza. Zainteresowanych prosimy o przesłanie 1 oryginalnej kopii strony (stron) IFB Cost Proposal wraz z 1 oryginalną kopią wszystkich obowiązkowych dokumentów uzupełniających. Pusty wzór umowy ma charakter poglądowy. Proszę przejrzeć dokument, zapoznać się z językiem i ustawić, ale nie składać wraz z ofertą wzoru umowy in blanco . Wzór umowy in blanco nie jest dokumentem wymaganym.  Termin składania ofert upływa 15 lutego 2023 roku o godzinie 15:00, bez wyjątków . W razie jakichkolwiek pytań można się kontaktować:

 

E-mail: [e-mail chroniony]

 

Zachary przewodnik

E-mail: [e-mail chroniony]

Telefon: (845) 877-6821 wew.3182

 

Jeśli nie jesteś zainteresowany, wypełnij i prześlij formularz IFB No-Bid na ostatniej stronie pakietu ofertowego.