2023-2028 Usługi towarzyszenia pacjentom w hrabstwach Albany, Rensselaer, Saratoga, Schenectady i Warren

DDSOO Okręgu Stołecznego zaprasza do składania ofert przez odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców w celu wykonania usług towarzyszenia pacjentom w wielu szpitalach w Albany, Rensselaer, Saratoga, Schenectady oraz Warren Counties. Wymagane są referencje, doświadczenie, środki finansowe oraz stosowne ubezpieczenia.

 

OPWDD wybierze odpowiedzialnego i odpowiadającego Oferenta(ów), który(rzy) przedstawi(ą) najniższy całkowity roczny szacowany koszt na Szpital. W każdym szpitalu może zostać wybranych do dziesięciu (10) laureatów, w zależności od wyników przetargu. Niezależnie od liczby otrzymanych ofert może zostać przyznanych mniej niż 10 nagród.  OPWDD zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej i wszystkich ofert. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 1 oryginalnej kopii strony IFB Cost Proposal wraz z 1 oryginalną kopią wszystkich obowiązkowych dokumentów uzupełniających. Przykładowy wzór umowy ma charakter poglądowy. Proszę przejrzeć dokument, zapoznać się z językiem i ustawić, ale nie składać wraz z ofertą wzoru umowy. Wzór umowy in blanco nie jest dokumentem wymaganym. Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 14:00, bez wyjątków.

 

Prosimy o przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów przetargowych do :

Taconic DDSOO, Jednostka Zarządzania Kontraktami

C/O Keith Ryer, CMS 1 - IFB CAP 041923

26 Centrum Circle, budynek usługowy

Wassaic, Nowy Jork 12592-2637

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Centrum kontraktowe pod adresem [email protected]

                                  lub

Keith Ryer pod numerem 845-877-6821 wew. 3321

[e-mail chroniony]