2023-2028 Usługi pielęgnacji i konserwacji trawników w hrabstwie Monroe

Do tych których może to dotyczyć,

Jednostka Zarządzania Kontraktami OPWDD dla Finger Lakes DDSOO poszukuje zapieczętowanych ofert od odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców na świadczenie usług pielęgnacji i konserwacji trawników dla czterech lokalizacji w hrabstwie Monroe.  Zakres prac obejmuje między innymi koszenie, przycinanie, odchwaszczanie, przycinanie żywopłotów/krzewów, grabienie, usuwanie trawy i gruzu oraz wiosenne i jesienne porządki.

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Web Ex, a nie twarzą w twarz. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie 6 IFB, sekcja 13.A.(4).

Wymagane są referencje, doświadczenie, zasoby finansowe i odpowiednie ubezpieczenia. Wszyscy oferenci muszą przedstawić co najmniej trzy (3) referencje, które potwierdzą, że oferent lub jego zleceniodawcy mają co najmniej dwa (2) lata odpowiedniego doświadczenia do wykonania prac wymienionych w Kwalifikacjach i zakresie prac.

Zamówienie zostanie przyznane odpowiedzialnemu i elastycznemu oferentowi, który zaoferuje najniższy całkowity koszt sezonu dla klastra 3 za wszystkie wymagane usługi.  Obowiązuje płaca dominująca.