2023-2028 Usługi w zakresie pielęgnacji i konserwacji trawników w hrabstwach Chemung i Monroe

Do tych których może to dotyczyć,

 

Jednostka zarządzania kontraktami OPWDD dla Finger Lakes DDSOO pozyskuje zamknięte oferty od odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców na świadczenie usług pielęgnacji i konserwacji trawników w wielu lokalizacjach w hrabstwach Chemung i Monroe.  Zakres prac obejmuje m.in. koszenie, przycinanie, odchwaszczanie, przycinanie żywopłotów/krzaków, grabienie, usuwanie trawy i gruzu oraz wiosenne i jesienne porządki.

   

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Web Ex, a nie twarzą w twarz. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie 6 IFB, sekcja 13.A.(4).

 

Wymagane są referencje, doświadczenie, zasoby finansowe i odpowiednie ubezpieczenia. Wszyscy oferenci muszą przedstawić co najmniej trzy (3) referencje, które potwierdzą, że oferent lub jego zleceniodawcy mają co najmniej dwa (2) lata odpowiedniego doświadczenia do wykonania prac wymienionych w Kwalifikacjach i zakresie prac.

 

Kontrakt(y) zostaną przyznane odpowiedzialnemu i reagującemu oferentowi(om), który zapewni najniższy całkowity koszt na sezon na klaster dla wszystkich wymaganych usług.  Można udzielać zamówień wielokrotnych.  Obowiązuje płaca przeważająca.