2022-2027 Usługi w zakresie pielęgnacji i konserwacji trawników komunalnych w hrabstwach Nassau i Suffolk

Jednostka zarządzania kontraktami OPWDD dla Long Island DDSOO pozyskuje zamknięte oferty od odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców na świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i konserwacji trawników w wielu lokalizacjach mieszkalnych zlokalizowanych w hrabstwach Nassau i Suffolk. Zakres prac obejmuje m.in. koszenie i przycinanie krawędzi, stosowanie środków chemicznych, przycinanie i odchwaszczanie, grabienie liści, patyków i gruzu oraz wiosenne i jesienne porządki. Koszenie, przycinanie krawędzi i czyszczenie ścinków należy wykonywać mniej więcej raz w tygodniu.   

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Web Ex, a nie twarzą w twarz. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie 6 IFB, sekcja 13.A.(4).

Wymagane są referencje, doświadczenie, zasoby finansowe i odpowiednie ubezpieczenia. Wszyscy oferenci muszą przedstawić co najmniej trzy (3) referencje, które potwierdzą, że oferent lub jego zleceniodawcy mają co najmniej dwa (2) lata odpowiedniego doświadczenia do wykonania prac wymienionych w Kwalifikacjach i zakresie prac.

Kontrakt(y) zostaną przyznane odpowiedzialnemu i reagującemu oferentowi(om), który zapewni najniższą Szacowaną roczną sumę dla wszystkich usług związanych z pielęgnacją i utrzymaniem trawnika w danym regionie. W ramach tej IFB można przyznać wiele kontraktów. Obowiązuje płaca przeważająca.