2021-2026 Usługi psychiatryczne w hrabstwie Erie

W załączeniu znajduje się IFB dla nadchodzącego kontraktu na usługi psychiatryczne dla Western NY DDSOO. OPWDD pozyskuje oferty od odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców na świadczenie usług psychiatrycznych dla OPWDD przez 60 miesięcy. Wymagane są referencje i odpowiednie ubezpieczenia. Western NY DDSOO zamierza przyznać kontrakt najbardziej odpowiedzialnemu i elastycznemu oferentowi, który zapewni najniższy koszt dla Western NY DDSOO. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie (co najmniej) 1 oryginalnej kopii strony (stron) propozycji kosztów IFB wraz z (co najmniej) 1 oryginalną kopią wszystkich obowiązkowych dokumentów uzupełniających. Pusty wzór umowy służy wyłącznie jako odniesienie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem, zapoznanie się z językiem i konfigurację, ale nie dołączanie do oferty pustego wzoru umowy. Pusty wzór umowy nie jest wymaganym dokumentem. Zgłoszenia ofert należy składać do godziny 14:00 w dniu 29 grudnia 2020 r., bez wyjątków. W razie pytań prosimy o kontakt:

E-mail: [e-mail chroniony]

Jill Fagan
E-mail: [e-mail chroniony]
Telefon: (845) 877-6821 wew.3229

Zachary przewodnik
E-mail: [e-mail chroniony]
Telefon: (845) 877-6821 wew.3182

Jeśli obecnie nie jesteś zainteresowany, prosimy o wypełnienie formularza IFB No-Bid Form.