2021-2025 Pielęgnacja i konserwacja trawników w hrabstwie Cattaraugus

Do tych których może to dotyczyć,

Jednostka Zarządzania Kontraktami OPWDD dla Western NY DDSOO pozyskuje zapieczętowane oferty od odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców na świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i konserwacji trawników w Mount Pleasant IRA w hrabstwie Cattaraugus. Zakres prac obejmuje między innymi konserwację trawnika, a także wiosenne, śródsezonowe i jesienne sprzątanie.

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Web Ex, a nie twarzą w twarz. Szczegółowe instrukcje znajdują się w IFB, strona 6, sekcja 13.A.(4).

Utrzymanie trawnika obejmuje koszenie w celu utrzymania trawy na długości od 2 ½ do 3 cali, wybijanie/przycinanie chwastów oraz usuwanie trawy i gruzu. Każdego roku należy przeprowadzić jedno wiosenne sprzątanie, serwis w połowie sezonu i jesienne sprzątanie.

Wymagane są referencje, doświadczenie, zasoby finansowe i odpowiednie ubezpieczenia. Wszyscy oferenci muszą przedstawić co najmniej trzy (3) referencje, które potwierdzą, że oferent lub jego zleceniodawcy mają co najmniej dwa (2) lata odpowiedniego doświadczenia w wykonywaniu prac wymienionych w Kwalifikacjach i zakresie prac. Kontrakt zostanie przyznany odpowiedzialnemu i reagującemu oferentowi, który przedstawi najniższą roczną ofertę końcową. Obowiązuje płaca przeważająca.