2021-2025 Usługi ogrzewania i ciepłej wody w hrabstwach Chenango, Delaware i Otsego

Do tych których może to dotyczyć,

Jednostka zarządzania umowami OPWDD dla Broome DDSOO pozyskuje zamknięte oferty od odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców na świadczenie usług ogrzewania i ciepłej wody w wielu lokalizacjach w hrabstwach Chenango, Delaware i Otsego. Zakres Prac obejmuje m.in. coroczne przeglądy i rozruchy, usługi konserwacyjne i naprawcze niezbędne do utrzymania systemów ogrzewania i ciepłej wody w tych obiektach OPWDD.

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Web Ex, a nie twarzą w twarz. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie 6 IFB, sekcja 13.A.(4).

Zaplanowane prace konserwacyjne i inne niż awaryjne i/lub naprawy będą wykonywane w normalnych godzinach pracy. Wykonawca musi być w stanie odpowiadać na telefony alarmowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i świadczyć usługi w ciągu czterech (4) godzin od wezwania pomocy w nagłych wypadkach. 

Wymagane są referencje, doświadczenie, zasoby finansowe i odpowiednie ubezpieczenia. Wszyscy oferenci muszą przedstawić co najmniej trzy (3) referencje, które potwierdzą, że oferent lub jego zleceniodawcy mają co najmniej trzy (3) lata odpowiedniego doświadczenia w wykonywaniu prac wymienionych w Kwalifikacjach i zakresie prac.

Kontrakt(y) zostanie udzielony odpowiedzialnemu oferentowi(om), który zapewni najniższy całkowity szacowany łączny koszt roczny na hrabstwo. Obowiązuje płaca przeważająca.