2020-2025 Usługi hydrauliczne

2020-2025 Usługi hydrauliczne w hrabstwach Delaware, Otsego i Tompkins

Do tych których może to dotyczyć,

W załączeniu znajduje się IFB dla nadchodzącego kontraktu na usługi hydrauliczne dla Broome DDSOO. OPWDD pozyskuje oferty od odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców na świadczenie usług hydraulicznych dla wielu obiektów mieszkalnych przez 60 miesięcy. Wymagane są referencje i odpowiednie ubezpieczenia. Obowiązuje płaca przeważająca. Broome DDSOO zamierza przyznać kontrakt najbardziej odpowiedzialnemu i elastycznemu oferentowi, który zapewni najniższy całkowity roczny szacowany łączny koszt dla Broome DDSOO. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie (co najmniej) 1 oryginalnej kopii strony (stron) propozycji kosztów IFB wraz z (co najmniej) 1 oryginalną kopią wszystkich obowiązkowych dokumentów uzupełniających. Pusty wzór umowy ma charakter wyłącznie informacyjny. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem, zapoznanie się z językiem i konfigurację, ale nie dołączanie do oferty pustego wzoru umowy. Pusty wzór umowy nie jest wymaganym dokumentem. Zgłoszenia ofert należy składać do godziny 14:00 w dniu 16 stycznia 2020 r., bez wyjątków. W razie pytań prosimy o kontakt:

E-mail: [e-mail chroniony]

Jennifer Vallely
E-mail: [e-mail chroniony]
Telefon: (845) 877-6821 wew.3333

Jeśli nie jesteś zainteresowany, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza IFB No-Bid, który jest ostatnią stroną zaproszenia do licytacji.