2maja 2024r

PRZYPOMNIENIE: Posiedzenie Rady Doradczej ds. Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu we wtorek, 14 maja od 12 PM do 2 PM

PRZYPOMNIENIE: Posiedzenie Rady Doradczej ds. Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu we wtorek, 14 maja od 12 PM do 2 PM

Następne publiczne spotkanie Rady Doradczej ds. Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu odbędzie się osobiście w Empire State Plaza, Meeting Room 1 w Albany oraz wirtualnie za pośrednictwem WebEx we wtorek, 13maja, 2024 od 12 po południu do 2 wieczorem.

Informacje o spotkaniu, w tym link WebEx, można znaleźć na stronie internetowej OPWDD tutaj:  https://opwdd.ny.gov/event/autism-spectrum-disorders-advisory-board-meeting

Rada Doradcza ds. Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu została utworzona w listopadzie 2016 roku, aby pomóc w dostarczaniu wskazówek i informacji nowojorskim decydentom, osobom z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz rodzinom poszukującym wiarygodnych informacji na temat dostępnych usług i wsparcia. Członkowie Rady mają do zadań kilka ważnych obowiązków, w tym: badanie i przegląd skuteczności wsparcia i usług świadczonych obecnie osobom ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu; określenie działań legislacyjnych i regulacyjnych, które mogą być wymagane w celu poprawy istniejących systemów usług wspierających osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu; określanie metod poprawy koordynacji usług między agencjami oraz maksymalizacji wpływu i skuteczności usług i funkcji agencji; oraz inne kwestie, które Rada uzna za stosowne.

Więcej informacji o Zarządzie można znaleźć na stronie internetowej OPWDD.