21 lipca 2023 r.

Nowe wytyczne i zasoby dotyczące umów najmu HCBS

Nowe wytyczne i zasoby dotyczące umów najmu HCBS

OPWDD z przyjemnością publikuje nowe wytyczne i zasoby opisujące umowy najmu, które są wymagane przez przepisy federalne dla rezydencji certyfikowanych przez OPWDD.

ADM #2023-05 Occupancy Agreement Guidelines przedstawia wymagania dla usługodawców dotyczące zawierania umów prawnych z osobami mieszkającymi w certyfikowanych placówkach mieszkalnych. Umowy najmu będą określać obowiązki usługodawcy i mieszkańca oraz ochronę mieszkańców przed eksmisją. Oprócz tych wytycznych OPWDD zapewnia również następujące pomocne zasoby dla agencji świadczących usługi, osób z niepełnosprawnością rozwojową i ich rodzin:

Umowy najmu opisują prawa najmu osób mieszkających w placówkach certyfikowanych przez OPWDD, aby były porównywalne z prawami najemców na całym świecie. Ustanowienie porozumień stanowi ważne uznanie praw osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi.