Komitet Wczesnego Ostrzegania

Stałymi członkami komisji są:

  • Zastępca Komisarza Wydziału Doskonalenia Jakości (przewodniczący)
  • Zastępca Pełnomocnika ds. Świadczenia Usług – Urzędy Regionalne
  • Przedstawiciel kancelarii radcy prawnego
  • Ogólnopolski Dyrektor Pionu Doskonalenia Jakości
  • Dyrektor ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu
  • Dyrektor Jednostki Zarządzania Incydentami
  • Dyrektor ds. Sprawozdawczości Podatkowej i Analizy Danych
  • Dyrektor Operacji Centralnych

Uczestnicy inni niż OPWDD i przedstawiciele zewnętrzni mogą w razie potrzeby uczestniczyć w celach informacyjnych i doradczych.