19marca 2024

Kompleksowa ogólnokrajowa kampania rekrutacyjna siły roboczej rozwiązuje problem znacznego niedoboru specjalistów ds. bezpośredniego wsparcia

Kompleksowa ogólnokrajowa kampania rekrutacyjna siły roboczej rozwiązuje problem znacznego niedoboru specjalistów ds. bezpośredniego wsparcia
Ruch dąży do podniesienia poziomu pracy DSP i przyciągnięcia nowych pracowników do zapewnienia krytycznej opieki osobom z niepełnosprawnością rozwojową

Wydany 19marca 2024 przez Vibrant Brands, Inc. za pośrednictwem Baker Public Relations.

ALBANY, Nowy Jork – Prawie 200 agencji świadczących usługi non-profit w całym stanie połączyło siły z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (OPWDD), aby rozpocząć szeroko zakrojone, ogólnokrajowe działania marketingowe, aby podkreślić ważną rolę, jaką specjaliści ds. wsparcia bezpośredniego (DSP) odgrywają w życiu osób z niepełnosprawnością rozwojową.
Kampania #MoreThanWork, finansowana przez OPWDD, ma na celu rozwiązanie problemu niedoboru siły roboczej DSP i podniesienie poziomu niezbędnej pracy tych niezbędnych specjalistów.

Niedobór DSP ma negatywny wpływ na agencje świadczące usługi, utrudniając świadczenie kluczowych usług osobom z niepełnosprawnością rozwojową. Kompleksowa kampania #MoreThanWork podkreśla, dlaczego DSP uważają swoją pracę za tak satysfakcjonującą i zachęca innych do przyłączenia się do dziedziny, która nadaje sens życiu ludzi każdego dnia.

"Specjaliści ds. wsparcia bezpośredniego są na pierwszej linii frontu wspierania osób z niepełnosprawnością rozwojową, umożliwiając im prowadzenie satysfakcjonującego i niezależnego życia" – powiedziała Kerri E. Neifeld, komisarz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową. "Kampania #MoreThanWork ma na celu podniesienie świadomości na temat kluczowej i znaczącej roli, jaką pełnią specjaliści ds. wsparcia bezpośredniego, korzyści i korzyści płynących z pracy w terenie oraz tego, że ludzie z każdego środowiska i na każdym etapie życia mogą rozwijać się i rozwijać w tym zawodzie".

Dzięki wsparciu zróżnicowanego komitetu doradczego składającego się z samorzeczników, doświadczonych usługodawców i członków rodzin osób z niepełnosprawnością rozwojową, kampania #MoreThanWork jest utworzeniem Vibrant Brands, agencji marketingowej z siedzibą w Latham w stanie Nowy Jork. Innowacyjna strategia marketingowa i kierunek kreatywny Vibrant prowadzą współpracę z partnerami branżowymi OpAd, Tangible Development i Baker Public Relations. To zjednoczone podejście ma na celu przyciągnięcie zróżnicowanej i oddanej puli kandydatów do tej znaczącej kariery.

"Cieszymy się, że możemy stanąć na czele kampanii, która wspiera tak ważną sprawę" – powiedział Christopher Quereau, założyciel i dyrektor generalny Vibrant Brands. "Możliwość wspierania ogólnokrajowej misji i wywierania znaczącego wpływu na społeczność osób niepełnosprawnych jest zarówno zaszczytem, jak i odpowiedzialnością, którą traktujemy poważnie. Nasze wspólne wysiłki mają na celu naświetlenie istotnej roli DSP i zainspirowanie nowej fali talentów do dołączenia do dziedziny, która naprawdę zmienia życie ludzi".

#MoreThanWork ma na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców, od absolwentów szkół średnich i wyższych po emerytów, od nowych Amerykanów po weteranów przechodzących do życia cywilnego oraz od osób dołączających do siły roboczej po profesjonalistów, którzy chcą dokonać zmiany lub rozwinąć swoją karierę.

#MoreThanWork nie tylko odpowiada na pilną potrzebę większej liczby DSP, ale także podkreśla ścieżkę do znaczącego rozwoju zawodowego i szansę na wywarcie znaczącego pozytywnego wpływu na życie innych. Poprzez zwiększenie liczby bezpośrednich wsparć, kampania ma również na celu położenie podwalin pod solidniejszy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością rozwojową w całym Nowym Jorku.

Aby dowiedzieć się więcej i zapoznać się z ofertami pracy u usługodawców w całym Nowym Jorku, odwiedź stronę internetową kampanii #MoreThanWork pod adresem http://www.DirectSupportCareers.com/

###

 

Kontakt dla mediów:  
Mateusz Potolski | Baker Public Relations 
O: 518.426.4099 | M: 518.698.4032  
[email chroniony]
https://bakerpublicrelations.com/