Powiadomienie o ograniczonym wyjątku dla osób ubiegających się o inne usługi

Powiadomienie o ograniczonym wyjątku dla osób ubiegających się o inne usługi