Świadczenie usługi dostępu językowego w OPWDD

Zarządzenie nr 26 („Stanowa polityka dostępu językowego”) nakazuje agencjom stanu Nowy Jork, które świadczą bezpośrednie usługi publiczne – takie jak OPWDD – tłumaczenie ważnych dokumentów, w tym takich elementów, jak formularze, listy i instrukcje. Tłumaczenia będą dokonywane w sześciu najpopularniejszych językach innych niż angielski, zgodnie z amerykańskim spisem ludności, którymi są: bengalski, rosyjski, koreański, chiński, haitański-kreolski i hiszpański. OPWDD określiło również urdu i jidysz jako kluczowe języki dla ludzi, którym wspieramy i którym służymy. OPWDD zapewni jednak usługi dostępu do języka w dowolnym wymaganym języku.

EO 26 wymaga również od OPWDD świadczenia usług tłumaczenia ustnego między agencją a osobą w jej ojczystym języku, w odniesieniu do świadczenia usług lub świadczeń.


Celem Rozporządzenia Wykonawczego nr 26 jest zapewnienie równego dostępu do wsparcia i usług agencji stanu Nowy Jork, programów i działań w sposób niedyskryminacyjny .

Osoby, które nie posługują się językiem angielskim jako językiem podstawowym i mają ograniczoną zdolność czytania, pisania lub rozumienia języka angielskiego, mogą zostać uznane za biegle posługujące się językiem angielskim lub LEP.

Masz prawo odmówić dostępu do usług językowych. Jeśli to zrobisz, możesz zostać poproszony o wypełnienie Zrzeczenia się prawa do bezpłatnych usług tłumaczeniowych.
 
Plan Dostępu Językowego OPWDD określa, w jaki sposób zapewnimy, że znaczący dostęp będzie dostępny dla osób, które są LEP. Plan nakreśla zadania do wykonania, określa terminy, do których zostaną podjęte działania, identyfikuje odpowiedzialny personel i ustala priorytety. Plan Dostępu Językowego OPWDD jest aktualizowany co dwa lata.
 

Koordynator ds. dostępu językowego każdej agencji ponosi ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z wymogami Rozporządzenia nr 26. W OPWDD tą osobą jest Nicole Weinstein, ogólnokrajowy koordynator ds. dostępu językowego.

Jaka jest różnica między „interpretacją” a „tłumaczeniem”?
„Interpretacja” obejmuje natychmiastową komunikację znaczenia z jednego języka do drugiego. Tłumacz ustny przekazuje znaczenie ustnie, podczas gdy tłumacz przekazuje znaczenie z tekstu pisanego do tekstu pisanego. W rezultacie tłumaczenie ustne wymaga umiejętności innych niż te potrzebne do tłumaczenia. 
Tłumaczenie to słowo pisane.

Co mogę zrobić, jeśli poprosiłem i nie otrzymałem od OPWDD usług dostępu językowego?
Możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy:

  • Zadzwoń 1-866-946-9733; lub
  • E-mail: [email protected] i poproś o formularz reklamacji.