Przegląd

OPWDD zainwestuje część zwiększonych funduszy FMAP w poprawę dostępu do innowacyjnych, zintegrowanych i skoncentrowanych na osobie alternatyw dla tradycyjnych, opartych na miejscu usług dziennych poprzez zwiększenie możliwości dostawców. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadczenia przez OPWDD usług związanych z dniem zwolnienia z HCBS i usług zatrudnienia w szerszej społeczności. 

Inicjatywa zapewni finansowanie dotacji, a także pomoc techniczną i wsparcie operacyjne dla zmian ich programu. Finansowanie będzie również wspierać zakup technologii, szkolenie personelu oraz, w ograniczonych okolicznościach, pokrycie kosztów kapitałowych. W szczególności płatność kosztów kapitałowych może być dozwolona, gdy przyspiesza rozwój alternatywnych modeli programów. Płatności te można wykorzystać do przyspieszenia spłaty zatwierdzonych, zweryfikowanych kosztów nieruchomości w przypadku lokalizacji, które nie są już potrzebne. Na ten cel można jednak przeznaczyć nie więcej niż 20 proc.