Wspieranie osób w bezpiecznym dostępie do działań społeczności

Wizja OPWDD dla osób z niepełnosprawnością rozwojową obejmuje pełny i znaczący udział w ich społecznościach. Oczekuje się, że agencje ułatwią każdej osobie dostęp do zasobów społeczności preferowanych przez daną osobę i zapewnią zabezpieczenia i nadzór zgodnie z ich potrzebami i świadomymi wyborami. Usługodawcy muszą szczególnie zwracać uwagę na bezpieczeństwo przed, w trakcie i po transporcie do iz działań społecznych, kiedy ludzie mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wędrowania, obrażeń lub innych szkód. Ryzyko to można złagodzić, gdy usługodawcy wdrażają formalne procedury, które określają obowiązki ich opłacanych przez nich pracowników oraz, w razie potrzeby, specyficzne dla danej osoby zabezpieczenia i wsparcie dla każdej osoby zaangażowanej w działania.