Zmień usługi, które już otrzymujesz

Jeśli chcesz zmienić swoje usługi lub dodać nowe usługi w miarę zmieniających się potrzeb, porozmawiaj ze swoim kierownikiem opieki o procesie zmiany usługi i prześlij formularz wniosku o zmianę usługi .

Zmiana organizacji koordynującej opiekę

Jeśli nie jesteś zadowolony z wybranej Organizacji Koordynacji Opieki, możesz wybrać inną Organizację Koordynacji Opieki w swoim regionie. 

Zmiana menedżera opieki

Jeśli nie jesteś zadowolony z zarządzania opieką zapewnianego przez wybraną przez Ciebie Organizację Koordynującą Opiekę, ale chciałbyś nadal korzystać z tej Organizacji Koordynującej Opiekę, możesz poprosić o innego Kierownika Opieki i/lub zmienić otrzymywaną usługę zarządzania opieką na Wsparcie w zakresie podstawowego planu usług domowych i usług lokalnych lub Zarządzanie w domu opieki zdrowotnej.