Przyjmij zobowiązanie dotyczące zdolności do zatrudnienia

Uznając, że firmy i organizacje powinny odzwierciedlać i reagować na społeczności, w których się znajdują, niżej podpisany niniejszym zobowiązuje się do przyjęcia filozofii inkluzywności. Wspieramy zatrudnianie wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych i staramy się zapewnić klientom i klientom naszej firmy/organizacji środowisko, które spełnia ich potrzeby w zakresie dostępności struktury, komunikacji i interakcji z naszym personelem. Zachęcamy inne firmy i organizacje do przyłączenia się do nas w podjęciu tego zobowiązania i jesteśmy dumni, że możemy dołączyć do stanu Nowy Jork i innych pracodawców, którzy podpisali zobowiązanie EmployAbility i przewodzą wysiłkom na rzecz tworzenia społeczności, które dążą do włączenia osób o wszystkich możliwościach.

Pracodawcy, którzy przyjmą zobowiązanie EmployAbility i wspierają inkluzywne miejsce pracy, otrzymają:

  • naklejka na okno
  • cyfrowy identyfikator na stronę internetową
  • uznanie na stronie internetowej OPWDD

Zobacz pełną listę pracodawców, którzy podpisali zobowiązanie EmployAbility.
Zobacz zestaw narzędzi EmployAbility

 

Adres