sprawiedliwość

Należyty proces

Należyty proces

Każdy otrzymujący wsparcie i usługi za pośrednictwem OPWDD, w tym członkowie klasy Willowbrook, ma prawo do należytego procesu. Należyty proces to wymóg prawny, zgodnie z którym państwo musi respektować wszystkie prawa przysługujące osobie. 

Notatki administracyjne należytego procesu

Broszura dotycząca procedur umieszczania w społeczności — Zielona Księga

Broszura Community Placement, znana również jako „Green Book”, przedstawia proces umieszczania osoby korzystającej z usług OPWDD, która jest gotowa do przeniesienia się do innego miejsca zamieszkania.

Proces ten dotyczy nie tylko członków klasy Willowbrook, ale wszystkich osób poruszających się w ramach programów OPWDD.

Szablony listów powiadamiających

Poniżej dostępne są do pobrania szablony listów do powiadamiania o planowanych i awaryjnych przeprowadzkach oraz konwersji programów.

Planowane ruchy

Ruchy awaryjne

Awaryjne ruchy stałe

Konwersje programu