Narzędzia oceny DSP

Przegląd

Poniższe oceny obejmują kompetencje, które mają wykazać się profesjonalistami Direct Support na różnych etapach ich kariery. Każdy rodzaj ewaluacji (Ocena Wstępna DSP, Ocena Roczna DSP i Ocena DSP przeprowadzona przez self-adwokata, członka rodziny lub innych rzeczników) zawiera opis, kiedy i przez kogo ewaluacja powinna zostać zakończona. Instrukcje są dołączone do każdego formularza.
 

Wstępna ocena DSP

Ocena wstępna DSP ma zostać wykonana przez przełożonego, ale może być również wykorzystana jako samoocena przez DSP. Ocena wstępna obejmuje kompetencje, które DSP powinni wykazać w ciągu pierwszych kilku miesięcy zatrudnienia.

Roczna ocena DSP

Roczna ocena DSP ma być wypełniana przez nadzorcę raz w roku, ale może być również wykorzystana jako samoocena przez DSP. Ocena Roczna obejmuje kompetencje z Oceny Wstępnej, a także dodatkowe kompetencje, które DSP powinni wykazać w ciągu pierwszego roku zatrudnienia.

Ocena DSP przez self-adwokata, członka rodziny lub innego rzecznika

Ocena DSP przez self-adwokata, członka rodziny lub innego rzecznika
Ocena dla self- adwokatów, członków rodziny lub innych adwokatów powinna być przeprowadzona przez self- advokatów otrzymujących wsparcie, ich rodzinę lub innych adwokatów zgodnie z życzeniem. Osoba dokonująca tej oceny powinna obserwować DSP wystarczająco dużo razy, aby zapewnić rzetelną ocenę umiejętności DSP.