Rada Doradcza ds. Niepełnosprawności Rozwojowych (DDAC)

Rada Doradcza ds. Niepełnosprawności Rozwojowych (DDAC)

Przegląd

Komitet Doradczy ds. Osób Niepełnosprawnych Rozwojowych (DDAC) został powołany na mocy art . 13.05 ustawy o higienie psychicznej . Rada składa się z self- advokatów, członków rodziny, przedstawicieli usługodawców i innych interesariuszy; Stowarzyszenie Self-Advocacy w stanie Nowy Jork; stowarzyszenia dostawców i rady dostawców; Ogólnokrajowy Komitet ds. Usług Pomocy Rodzinie; Powiatowi i Lokalni Dyrektorzy Higieny Psychicznej; oraz Komitet ds. Systemów Realnego Wyboru.
DDAC, które rozpoczęło się w tej iteracji wiosną 2012 r., jest grupą roboczą, która spotyka się co kwartał i ma na celu nadzorowanie i kierowanie rozwojem nowego zwolnienia oraz pomoc OPWDD i jego interesariuszom w określeniu reform systemowych, które zwolnienie zostanie osiągnięte. DDAC ma określone podkomitety, które są odpowiedzialne za poszczególne obszary, w tym za samodzielne kierowanie i wdrażanie opieki zarządzanej.
DDAC zawiera zalecenia dotyczące priorytetów i celów w całym stanie, kompleksowego planowania, alokacji zasobów i procesów oceny stanowych i lokalnych usług dla osób z niepełnosprawnością rozwojową. Rada spotyka się co najmniej cztery razy w roku.

 

 

Członkostwo

Shameka Andrews
Geri Atena
Daniela Browna
Mikołaja A. Cappolettiego
Janice Chisholm
Donna Colonna
Barbara DeLong
Randi DiAntonio
Stuarta Flauma
Jeffery Fox
Gary'ego S. Goldsteina
dr Susan A. Hetherington
Lawana Jones
Paweł Joslyn
Zuzanna Lavigne
Johna Maltby'ego
Delores McFadden
Debrę McGinness
Melisa Miller
Roberta Pitkowskiego
Randi Rios-Castro
Kaj Roman
Sumantra Sarkar
Heleny Szmidt
Michaela Seereitera
Stefanie Głośnik
Leah Steinberg
Valeria Valdez
Meyera Wertheimera
Melissa Stickle, przewodnicząca CLMHD
Kerri Neifeld, komisarz
Vicky Hiffa, DDPC
Chris Palaga, przewodniczący FSS

Spotkania

Transkrypcje spotkań

Spotkanie Dokumenty