Rodzina

Rady Usług Pomocy Rodzinie

Weź udział w jednym z dziewiętnastu lokalnych Rad Doradczych ds. Usług Pomocy Rodzinie lub Ogólnokrajowym Komitecie Usług Pomocy Rodzinie.

Program Family Support Services (FSS) pomaga rodzinom opiekującym się w domu krewnym z niepełnosprawnością rozwojową, zapewniając pomoc opiekunowi, zwiększając stabilność rodziny i zachowując jedność rodziny. 

Dziewiętnaście lokalnych Rad Doradczych Usług Wsparcia Rodziny, składających się z osób z niepełnosprawnością rozwojową i członków ich rodzin, pomaga planować, koordynować i monitorować świadczenie Usług Wsparcia Rodziny w całym stanie.

Ponadto, Ogólnostanowy Komitet ds. Usług Wsparcia Rodziny, składający się z jednego przedstawiciela z każdej z dziewiętnastu lokalnych Rad Doradczych Usług Wsparcia Rodziny, doradza OPWDD w zakresie potrzeb wsparcia rodzin oraz projektowania, wdrażania i monitorowania Usług Wsparcia Rodziny. Lista nadchodzących spotkań Państwowego Komitetu ds. Usług Pomocy Rodzinie znajduje się na naszej stronie Spotkania Publiczne .

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o lokalnych Radach Doradczych ds. Usług Pomocy Rodzinie lub Ogólnokrajowym Komitecie ds. Usług Pomocy Rodzinie lub jeśli chcesz się w to zaangażować, skontaktuj się z biurem regionalnym. 

 

Biura regionalne