Carolyn Armstrong

Carolyn pozuje ubrana w czarny top i naszyjnik

REGION: 6 - Long Island 

DSP: Carolyn Armstrong 

Stanowisko: Asystent ds. rozwoju II 

Lata pracy: 20

 

Long Island DDSOO wybrało Carolyn Armstrong na Specjalistę Bezpośredniego Wsparcia Roku ze względu na jej oczywiste pragnienie, aby pomóc wszystkim osobom objętym opieką OPWDD w dążeniu do jak najlepszego życia i osiągnięcia pożądanych celów, które są dla nich znaczące. 

"Carolyn jest uosobieniem przywództwa, które państwo stara się zatrudnić w swoich szeregach, aby zapewnić opiekę ludziom" - mówi Kevin Wilson, licencjonowany magister pracy socjalnej. "Je, pije i oddycha wizją i misją OPWDD każdego dnia, poświęcając się opiece nad każdą osobą, z którą spotyka się w ciągu dnia pracy. Jest głęboko przekonana, że filozofia skoncentrowana na osobie jest centrum wszechświata dla osób znajdujących się pod naszą opieką".  

Wilson mówi, że Carolyn wykazała się punktualnością w pracy każdego dnia i profesjonalizmem w komunikowaniu się ze swoimi współpracownikami, osobami wspieranymi przez OPWDD i podmiotami zewnętrznymi, że jest zaangażowana w wykonanie każdego przydzielonego zadania. To, wraz z jej skutecznością w osiąganiu pożądanych rezultatów, sprawiło, że została jednogłośnie nominowana do tej nagrody. 

"Carolyn konsekwentnie udowadnia, że jest doskonałym przywódcą, który jest w stanie egzekwować i egzekwować pewien poziom profesjonalizmu, uczciwości i stanowczości podczas komunikacji lub współpracy ze swoimi podwładnymi" - mówi Wilson. "Jest również w stanie wczuć się i zrozumieć znaczenie delikatnych okoliczności/sytuacji i poruszać się po nich z wdziękiem, odwagą i mądrością". 

Ponadto twierdzi, że poświęci się dla dobra ludzi, którym służy, zgłaszając się na ochotnika do wspierania ich różnych potrzeb oraz potrzeb swojej jednostki i innych jednostek, gdy zostanie o to poproszona. 

"Jest matką dla WSZYSTKICH (ludzi i pracowników) i wszyscy zwracają się do niej po wskazówki, a przede wszystkim - MIŁOŚĆ" - dodaje Wilson. 

Selena Kendall, Residential Unit Supervisor, mówi, że Carolyn jest żywym ucieleśnieniem tego, jak my, jako pracownicy OPWDD, musimy wchodzić w interakcje z ludźmi, którym służymy.   

"Jest chodzącym dowodem współczucia - w sposobie, w jaki bezkrytycznie okazuje swoją miłość wszystkim; godności - w sposobie, w jaki uprzejmie traktuje wszystkich jednakowo; różnorodności - w tym, jak jest przyjazna dla wszystkich ludzi; doskonałości - w ciągłym dążeniu do bycia najlepszą we wszystkich obszarach swojej pracy i życia oraz dostrzeganiu tego, co najlepsze we wszystkich ludziach - oraz uczciwości - która jest sposobem, w jaki żyje" - mówi Kendall.   

"OPWDD byłoby w niesamowitym miejscu, gdyby mogło ją sklonować i mielibyśmy milion Carolyn" - podsumowuje.