Zostań pielęgniarką z OPWDD

Jako pielęgniarka z OPWDD będziesz opiekować się osobami z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową, takimi jak zespół Downa i porażenie mózgowe. Poniżej znajduje się próbka stanowisk dostępnych dla pielęgniarek w agencji.

 

Licencjonowana pielęgniarka praktyczna (LPN)

Jako licencjonowana pielęgniarka praktyczna (LPN) w OPWDD byłabyś zaangażowana w leczenie osób z niepełnosprawnością rozwojową pod nadzorem dyplomowanej pielęgniarki (RN). Podawałbyś leki i zastrzyki; wykonywać karmienia przez rurkę; powiesić IV; pobrać próbki krwi, jeśli są certyfikowane do nakłucia żyły; zapewnić opiekę nad kolostomią; obserwować pacjentów i zgłaszać zmiany w ich stanie; mierzyć i rejestrować temperaturę, puls, oddychanie i ciśnienie krwi; pozyskiwać próbki do analizy i wykonywać inne zabiegi medyczne zlecone przez lekarza. Przygotujesz i nałożysz proste opatrunki; kąpać się i karmić; troszczyć się o ludzi i ich domy, wykonując takie zadania jak ścielenie łóżek, zmiana bielizny, podnoszenie i przenoszenie ludzi oraz dbanie o ich rzeczy osobiste.

Zobacz ogłoszenie o egzaminie LPN.

 

Pielęgniarka 1

Jako Pielęgniarka 1 z OPWDD będziesz świadczyć profesjonalne usługi pielęgniarskie, w tym bezpośrednią opiekę pielęgniarską w zakresie utrzymania zdrowia, żywienia, czynności życia codziennego oraz leczenia i zapobiegania chorobom. Możesz również brać udział w interwencjach pielęgniarskich i ich dokumentacji, wyszukiwaniu przypadków, nauczaniu/poradnictwie zdrowotnym oraz zapewnianiu opieki podtrzymującej i/lub regeneracyjnej. Dodatkowo będziesz uczestniczyć w szkoleniach personelu, przygotowywać raporty kliniczne i administracyjne, utrzymywać standardy kontroli infekcji i funkcjonować jako członek zespołu terapeutycznego.

Zobacz ogłoszenie o egzaminie na pielęgniarkę 1.

Pielęgniarka 2

Jako Pielęgniarka 2 z OPWDD będziesz świadczyć profesjonalne usługi pielęgniarskie, w tym bezpośrednią opiekę pielęgniarską w zakresie utrzymania zdrowia, żywienia, czynności życia codziennego oraz leczenia i zapobiegania chorobom. Usługi mogą również obejmować między innymi interwencje pielęgniarskie i ich dokumentację, znajdowanie przypadków, nauczanie/poradnictwo zdrowotne oraz zapewnianie opieki podtrzymującej i/lub regeneracyjnej. Ponadto będziesz uczestniczyć w szkoleniach personelu, przygotowywać raporty kliniczne i administracyjne, utrzymywać standardy kontroli infekcji i działać jako członek zespołu terapeutycznego. Możesz również sprawować nadzór nad podwładnym personelem zawodowym, paraprofesjonalnym i pomocniczym w wykonywaniu obowiązków związanych z opieką nad pacjentem/rezydentem oraz odpowiadać za utrzymywanie standardów inwentaryzacji leków, leków kontrolowanych i środków odurzających.

Zobacz ogłoszenie o egzaminie na pielęgniarkę 2.

 

Społeczna pielęgniarka zdrowia psychicznego

Jako pielęgniarka środowiskowa zdrowia psychicznego pracowałabyś w ramach zespołu terapeutycznego. Odwiedziłbyś dom tej osoby, aby zidentyfikować czynniki w środowisku społecznym, psychologicznym i fizycznym, które mogą przyczynić się do niepełnosprawności tej osoby; formułować zalecenia dotyczące nagłej lub ciągłej opieki; zaproponować alternatywne plany leczenia; edukować rodziny w zakresie sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych; oraz udzielać porad na temat dostępności placówek medycznych, socjalnych i mieszkaniowych dla danej osoby w społeczności. Interweniowałbyś w sytuacjach kryzysowych i udzielał pomocy w nagłych wypadkach; angażować się w metody leczenia, takie jak nauczanie zdrowia, psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia rodzinna lub terapia środowiskowa, w stosownych przypadkach; w razie potrzeby współpracuj z odpowiednimi agencjami społecznymi i zapewnij skoordynowany zespołowy plan leczenia. Możesz nadzorować i doradzać personelowi paraprofesjonalnemu i profesjonalnemu w zakresie działań związanych ze zdrowiem psychicznym w społeczności oraz uczestniczyć w programie rozwoju personelu w placówce.

Zobacz ogłoszenie o egzaminie pielęgniarki środowiskowej ds. zdrowia psychicznego

Pielęgniarka stażystka

Jako pielęgniarka pielęgniarska zapewnisz podstawową opiekę zdrowotną współpracując z licencjonowanym lekarzem lub lekarzami. Oceniłbyś stan fizyczny i psychospołeczny ludzi za pomocą wywiadu, historii zdrowia, badania fizykalnego i testów diagnostycznych. Twoja praca może obejmować diagnozę choroby i stanów fizycznych oraz wykonanie działań terapeutycznych i naprawczych. 

Zobacz egzamin dla pielęgniarki

 

Możliwości rozwoju zawodowego i szkolenia dla pielęgniarek

Jako pielęgniarka z OPWDD będziesz mieć kilka możliwości rozwoju zawodowego, z których możesz skorzystać:

  • Kursy Umiejętności w Miejscu Pracy i Rozwoju Zawodowego oferują możliwości szkolenia i rozwoju poprzez programy dotyczące takich tematów, jak polityka państwa, rozwój nadzoru i zarządzania oraz umiejętności w miejscu pracy. 
  • Program Warsztatów Służby Publicznej (PSWP) ma na celu zaspokojenie potrzeb rozwoju zawodowego pracowników, utrzymanie i podnoszenie ich kompetencji zawodowych oraz lepsze przygotowanie do promocji. Program oferuje szkolenia w klasie lub kursy online na temat umiejętności w miejscu pracy i tematów specyficznych dla pielęgniarstwa. 
  • Program Szkoleń Służby Publicznej (PSTP) oferuje programy rozwoju zawodowego dla uprawnionych pracowników. Ten program oferuje zwrot kosztów za kursy kwalifikacyjne, wydarzenia lub egzaminy. 

Możliwości kariery pielęgniarskiej z OPWDD

Szukaj stanowisk pielęgniarskich dostępnych w OPWDD.

Stan Nowy Jork stara się oferować pensje konkurencyjne na rynku pracy. Twoja pensja jako pielęgniarki zależy od Twojego wykształcenia, doświadczenia i miejsca, w którym będziesz pracować. Może to obejmować ulepszenia oparte na rynku pracy i regionie geograficznym.

Stanowiska zmiany wieczorowej i nocnej mogą kwalifikować się do wynagrodzenia za zmianę. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na każdym stanowisku, zapoznaj się z ofertą pracy.

Dowiedz się więcej o byciu pielęgniarką w stanie Nowy Jork.