Zarządzanie informacjami zdrowotnymi

Stanowiska Heath Information Management w OPWDD prowadzą systemy pozyskiwania i przechowywania dokumentacji medycznej dla osób obsługiwanych przez OPWDD. 

Technik zarządzania informacjami zdrowotnymi I

Jako technik zarządzania informacjami zdrowotnymi 1 z OPWDD przeglądasz dokumentację medyczną diagnostyczną i terapeutyczną pod kątem kompletności, dokładności i odzwierciedla obecne i przyszłe potrzeby leczenia; zapewnić zgodność ewidencji z wymogami akredytacyjnymi, badawczymi i prawnymi; nadzorować i wykonywać kodowanie chorób, diagnoz, operacji i zabiegów; uczestniczyć w komisjach zajmujących się politykami i procedurami regulującymi dokumentację medyczną; pomagać personelowi placówki w rozwiązywaniu problemów z właściwą konserwacją i użytkowaniem dokumentacji medycznej; oraz przeszkolić personel w zakresie celów i procedur programu zarządzania informacjami zdrowotnymi.

Zobacz ogłoszenie o egzaminie dla technika zarządzania informacjami zdrowotnymi 1

Technik zarządzania informacjami zdrowotnymi 2

Jako technik zarządzania informacjami zdrowotnymi 2 z OPWDD nadzorowałbyś techników zarządzania informacjami zdrowotnymi 1 i inny personel pomocniczy; i działać jako asystent administratora zarządzania informacjami zdrowotnymi w następujących obszarach: przydziały personelu, przegląd dokumentacji medycznej, szkolenia, interpretacja zasad i procedur, rozwiązywanie problemów, ocena personelu, raporty z dokumentacji medycznej i przestrzeganie standardów akredytacji dokumentacji medycznej.

Zobacz ogłoszenie o egzaminie dla technika zarządzania informacjami zdrowotnymi 2

Administrator zarządzania informacjami zdrowotnymi 1

Jako administrator zarządzania informacjami zdrowotnymi 1 z OPWDD zarządzałbyś codziennymi operacjami programu dokumentacji medycznej; planować, wdrażać i utrzymywać systemy pozyskiwania i przechowywania dokumentacji medycznej osób; nadzoruje i szkoli podległych pracowników działów dokumentacji medycznej i zarządzania informacją zdrowotną w placówce; i uczestniczyć w rozwoju aplikacji komputerowych do informacji z dokumentacji medycznej. Poziom Administratora Zarządzania Informacjami Zdrowotnymi jest oparty na liczbie obsługiwanych osób i/lub liczbie czynności związanych z dokumentacją medyczną wykonywanych rocznie w placówce.

Wyświetl ogłoszenie o egzaminie Administratora zarządzania informacjami zdrowotnymi 1

Administrator zarządzania informacjami zdrowotnymi 2

Jako administrator zarządzania informacjami zdrowotnymi 2 zarządzałbyś codziennymi operacjami programu dokumentacji medycznej; planować, wdrażać i utrzymywać systemy pozyskiwania i przechowywania dokumentacji medycznej osób; nadzoruje i szkoli podległych pracowników działów dokumentacji medycznej i zarządzania informacją zdrowotną w placówce; i uczestniczyć w rozwoju aplikacji komputerowych do informacji z dokumentacji medycznej. Poziom Administratora Zarządzania Informacjami Zdrowotnymi jest oparty na liczbie obsługiwanych osób i/lub liczbie czynności związanych z dokumentacją medyczną wykonywanych rocznie w placówce.

Wyświetl ogłoszenie o egzaminie Health Information Management Administrator 2

Administrator zarządzania informacjami zdrowotnymi 3

Jako administrator zarządzania informacjami zdrowotnymi 3 zarządzałbyś codziennymi operacjami programu dokumentacji medycznej; planować, wdrażać i utrzymywać systemy pozyskiwania i przechowywania dokumentacji medycznej osób; nadzoruje i szkoli podległych pracowników działów dokumentacji medycznej i zarządzania informacją zdrowotną w placówce; i uczestniczyć w rozwoju aplikacji komputerowych do informacji z dokumentacji medycznej. Poziom Administratora Zarządzania Informacjami Zdrowotnymi jest oparty na liczbie obsługiwanych osób i/lub liczbie czynności związanych z dokumentacją medyczną wykonywanych rocznie w placówce.

Wyświetl ogłoszenie o egzaminie Administratora 3 zarządzania informacjami zdrowotnymi

Stanowiska zarządzania informacjami zdrowotnymi dostępne w OPWDD