Stanowiska kliniczne w OPWDD

Stanowiska kliniczne w OPWDD pełnią szeroki zakres obowiązków związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową. Stanowiska w tej kategorii obejmują leczenie w obszarach takich jak praca socjalna, fizjoterapia, terapia zajęciowa i patologia mowy.

Licencjonowany główny pracownik socjalny 1 i 2

Licencjonowani Master Social Workers (LMSW) 1 i 2 służą jako członkowie interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych świadczących pełen zakres usług socjalnych dla osób w różnych środowiskach. Jako licencjonowany główny pracownik socjalny 2 będziesz musiał zajmować się bardziej złożonymi sprawami i wykazywać wysoki poziom niezależnej profesjonalnej oceny w trakcie swojej działalności. Możesz być również zobowiązany do nadzorowania i szkolenia podległych pracowników.

Szukaj stanowisk LMSW w OPWDD

Asystent ds. Pracy Socjalnej (SWA) 2 i 3

Jako asystent ds. pracy socjalnej (SWA) 2 i 3 w OPWDD wykonywałbyś różnorodne działania związane z zarządzaniem sprawami i koordynacją usług dla przydzielonego obciążenia; przeprowadzać wywiady z osobami, ich rodzinami i/lub innymi osobami w celu zebrania podstawowych informacji, przygotowania historii przypadków i określenia uprawnień do usług; reprezentować i pomagać ludziom w identyfikowaniu i uzyskiwaniu usług; współpracować z interdyscyplinarnymi zespołami terapeutycznymi oraz uczestniczyć w opracowywaniu i wdrażaniu planów leczenia i usług; koordynować usługi między agencjami, programami i dostawcami; i działania następcze w celu zapewnienia zaspokojenia potrzeb. 

SWA 2 Minimalne kwalifikacje: albo stopień licencjata lub wyższy w pracy socjalnej, LUB stopień licencjata lub wyższy w dziedzinie usług dla ludzi i roczny staż podyplomowy w pracy socjalnej.

SWA 3 Kwalifikacje minimalne: albo tytuł magistra w zakresie pracy socjalnej, LUB licencjat z pracy socjalnej i rok podyplomowego doświadczenia w pracy socjalnej LUB stopień licencjata lub wyższy w dziedzinie usług socjalnych i dwa lata podyplomowej pracy socjalnej doświadczenie.

Szukaj stanowisk Asystenta Pracy Socjalnej w OPWDD

Dietetyk 2

Jako Dietetyk 2 z OPWDD byłbyś członkiem interdyscyplinarnego zespołu i prowadziłbyś Medyczną Terapię Odżywiającą, która może obejmować konsultacje z lekarzami w sprawie wniosków o wsparcie żywieniowe; planowanie i nadzorowanie przygotowania specjalnych diet i menu; utrzymanie bezpiecznych i sanitarnych warunków; szkolenie lub pomoc ludziom, rodzinom i personelowi w planowaniu specjalistycznych i terapeutycznych planów żywieniowych.

Szukaj stanowisk dietetyka w OPWDD

Asystent Terapii Zajęciowej 2

Jako Asystent Terapii Zajęciowej 2 wykorzystałbyś konstruktywne działania, zwykle w sztukach manualnych i kreatywnych, aby poprawić lub skorygować zaburzenia stanu psychicznego, emocjonalnego lub motorycznego.

Szukaj stanowisk Asystenta Terapii Zajęciowej w OPWDD

Starszy terapeuta zajęciowy

Starsi Terapeuci Zajęciowi w OPWDD pełnią funkcję zaawansowanego klinicysty, oceniając, planując i przeprowadzając indywidualne procedury leczenia dla osób w oparciu o ich potrzeby i cele leczenia. Będziesz także nadzorował terapeutów zajęciowych i asystentów terapii zajęciowej.

Poszukiwanie stanowisk starszego terapeuty zajęciowego w OPWDD

Asystent fizykoterapii 2

Jako Asystent Fizykoterapii 2 będziesz podawać różne wybrane formy fizykoterapii, takie jak promienie ultrafioletowe lub podczerwone oraz masaż; udzielać pacjentom instrukcji dotyczących prostych ćwiczeń i procedur przenoszenia, a także czyścić i przechowywać sprzęt po leczeniu, a wszystko to pod nadzorem licencjonowanego fizjoterapeuty.

Szukaj stanowisk fizjoterapeutycznych w OPWDD

Starszy Fizjoterapeuta

Starszy fizjoterapeuta działa jako zaawansowany klinicysta przepisujący leczenie osobom z niepełnosprawnością fizyczną wynikającą z choroby lub urazu, przy użyciu wszystkich metod fizjoterapii i może nadzorować fizjoterapeutów i asystentów fizjoterapii.

Szukaj stanowisk fizjoterapeutycznych w OPWDD

Terapeuta rekreacji

Jako terapeuta rekreacji z OPWDD zaplanowałbyś i przeprowadziłbyś zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością rozwojową, pracując indywidualnie lub jako członek zespołu terapeutycznego lub programu leczenia. Możesz analizować i zgłaszać wzorce zachowań kierownikowi zespołu lub innemu przełożonemu, ustnie lub w dokumentacji medycznej. Jako członek zespołu terapeutycznego będziesz uczestniczyć w spotkaniach zespołu, ocenie i ocenie rekreacji/rekreacji.

Dodatkowe tytuły w nawiasach są dostępne w sztuce, tańcu i muzyce. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o egzaminie w celu uzyskania informacji o obowiązkach zawodowych i minimalnych kwalifikacjach w tych nawiasach.

Szukaj stanowisk terapeuty rekreacji w OPWDD

Patolog języka mowy 2

Patolog mowy 2 ocenia, ocenia i leczy osoby z zaburzeniami komunikacji i połykania. Świadczyłbyś usługi kliniczne jako członek multidyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, a ponadto świadczyłbyś usługi konsultanta w swojej specjalności w zakresie programowania i oceny leczenia i/lub zapewniałbyś nadzór kliniczny nad audiologami 1/patologami mowy 1 oraz szkolenie dla paraprofesjonalnych personel.

Szukaj stanowisk patologa mowy w OPWDD