Możliwości administracyjne, biurowe i inne

Stanowiska administracyjne w OPWDD realizują różnorodne zadania wspierające agencję w jej codziennej działalności. Stanowiska i obowiązki różnią się od ogólnej obsługi biurowej i obsługi biurowej po bardziej złożone obowiązki, takie jak zarządzanie projektami, programami i bazami danych. 

Specjalista ds. Operacji Programowych 1

Jako specjalista ds. operacji programowych 1będziesz wykonywać obowiązki zawodowe, administracyjne i techniczne w celu promowania planowania, rozwoju, wdrażania, obsługi i oceny systemu świadczenia usług dla osób z niepełnosprawnością rozwojową w stanie Nowy Jork.

Kwalifikacje minimalne: tytuł licencjata i dwuletnie doświadczenie zawodowe w klinice lub administracji programu w federalnym lub stanowym certyfikowanym programie pomocy społecznej. Jeden rok tego doświadczenia musiał być na zawodowym stanowisku administracyjnym, na którym głównym obowiązkiem było planowanie, koordynowanie, monitorowanie lub ocena świadczenia usług dla osób z niepełnosprawnością rozwojową. 

Analityk ds. Zgodności ze Standardami I

Jako Analityk Zgodności ze Standardami 1, będziesz angażować się w poprawę jakości na miejscu/w terenie, inspekcje, ankiety i/lub działania certyfikacyjne w zakresie leczenia, usług i opieki nad osobami z niepełnosprawnością rozwojową, finansowanych i regulowanych przez rząd federalny i/lub stan Nowy Jork.

Minimalne kwalifikacje: stopień licencjata lub wyższy w dziedzinie usług dla ludzi i dwa lata ogólnego doświadczenia w organizacji, w której głównym celem jest świadczenie usług w zakresie umiejętności zawodowych osobom z niepełnosprawnością rozwojową.

Analityk ds. Zgodności ze Standardami 2

Jako Analityk Zgodności ze Standardami 2 będziesz nadzorował i kierował zespołem pracowników zaangażowanych w poprawę jakości, inspekcje na miejscu/w terenie, badania i/lub certyfikację leczenia osób z niepełnosprawnością rozwojową, usługodawców i usługodawców opieki finansowanych i regulowanych przez rząd federalny i/lub stan Nowy Jork. Służyłbyś jako członek zespołu wiodącego i ekspert techniczny w zakresie programów, zasad i przepisów, udzielając wskazówek, wskazówek i nadzoru podległemu personelowi; pełnienie funkcji przedstawiciela OPWDD w sprawach certyfikacji, poprawy jakości oraz kontroli na miejscu/terenu i spraw przeglądowych; rozwiązywanie problemów technicznych; pomoc świadczeniodawcom zajmującym się leczeniem, usługami i opieką w opracowywaniu planów działań naprawczych i naprawczych oraz pomoc personelowi wyższego szczebla w opracowywaniu strategicznych planów, inicjatyw i projektów.

Minimalne kwalifikacje: tytuł licencjata w dziedzinie usług dla ludzi i rok ogólnego doświadczenia w organizacji, której głównym celem jest świadczenie usług osobom z niepełnosprawnością rozwojową ORAZ dwa lata specjalistycznego doświadczenia.

Asystent Administracyjny

Asystenci administracyjni w OPWDD wykonują szeroki zakres zadań związanych z korespondencją, archiwizacją, zarządzaniem kalendarzem, koordynacją pracy, obsługą klienta, zadawaniem pytań, odpowiadaniem na telefony, gromadzeniem informacji i sporządzaniem raportów. Możesz zostać poproszony o koordynację spotkań, obsługę sprzętu biurowego, organizację podróży dla personelu wyższego szczebla i zarządzanie personelem biurowym. 

Minimalne kwalifikacje:

  • Dyplom ukończenia szkoły średniej lub odpowiednik oraz dwuletnie doświadczenie w obsłudze administracyjnej (np. na stanowisku stażu). Wymagane będzie doświadczenie w oprogramowaniu biurowym (e-mail, edytor tekstu), obsłudze klienta, pisaniu biznesów i zarządzaniu biurem.
  • Certyfikat (np. dyplom IAAP Certified Administrative Professional) lub stopień naukowy w zakresie administracji biurowej, sekretariatu, pomocy administracyjnej, paralegal, technologii biznesowej lub technologii biurowej może zastąpić dwuletnie doświadczenie.

Asystent biurowy

W OPWDD Asystenci Biura zajmują się obsługą biurową, w tym odbieraniem telefonów, prowadzeniem ewidencji i ewidencji, prowadzeniem inwentarza i wprowadzaniem danych. Stanowiska Office Assistant wyższego poziomu mogą nadzorować niższe poziomy lub mogą obsługiwać wrażliwe aplikacje lub żądania.

Minimalne kwalifikacje: Nie ma minimalnych kwalifikacji na stanowisko Asystenta Biura 1 na poziomie podstawowym, ale na wyższe stanowiska musisz mieć doświadczenie biurowe, klawiszowe lub parazawodowe.

 

 

Administracyjne, urzędnicze i inne możliwości związane z OPWDD