ADM#2021-04 Dokumentacja usługowa dotycząca usług technologii wspomagających, E-MOD i V-MOD świadczonych na rzecz osób zarejestrowanych w OPWDD HCBS Waiver

Niniejsze memorandum administracyjne opisuje wymagania dotyczące dokumentacji serwisowej technologii wspomagającej (AT), modyfikacji środowiskowej (E-Mod) i modyfikacji pojazdu (V-Mod), które wspierają roszczenie Medicaid lub płatność stanową.