ADM#2021-03 Możliwość wykorzystania technologii do zdalnego dostarczania usług domowych i społecznościowych (HCBS)

Celem niniejszego Memorandum Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest opisanie wymagań dotyczących korzystania z technologii do zdalnego świadczenia następujących usług autoryzowanych w ramach Kompleksowych Usług Domowych i Społecznościowych (HCBS) 1915(c) OPWDD: Zrzeczenie się: Habilitacja Dzienna, Habilitacja Społeczna, Usługi Prewokacyjne , Zatrudnienie wspomagane (SEMP), Pathway to Employment, Support Broker i Respite Services. W przypadku tych usług, tam gdzie ma to zastosowanie, przepisy ADM i inne przepisy określają wymagania dotyczące świadczenia usług bezpośrednich, te wymagania mogą być spełnione przy użyciu technologii zdalnej, jak określono w niniejszym memorandum.