ADM #2023-09 Zatrudnienie wspomagane (SEMP)

Usługi zatrudnienia wspomaganego (SEMP) zapewniają wsparcie osobom z niepełnosprawnością rozwojową w uzyskaniu i utrzymaniu konkurencyjnego zatrudnienia. Usługi SEMP zostały przeprojektowane, aby uwzględnić nowe wymagania dotyczące świadczenia usług, dokumentacji i szkolenia personelu, a także nową strukturę opłat za zwrot kosztów usługodawcy. Wymogi określone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do usług SEMP świadczonych na rzecz osób, które są objęte zwolnieniem z usług domowych i społecznościowych Medicaid (HCBS) oraz osób, które nie zostały objęte zwolnieniem. Osoby otrzymujące usługi SEMP muszą wyrazić zainteresowanie konkurencyjnym zatrudnieniem lub samozatrudnieniem i mieć konkurencyjne zatrudnienie lub samozatrudnienie określone jako cenny wynik w swoich Indywidualnych Planach Usług (ISP). Oprócz wymagań dotyczących dokumentacji roszczeń określonych w niniejszym ADM, dostawcy SEMP muszą nadal przestrzegać obowiązujących przepisów OPWDD i standardów jakości w Memorandum Administracyjnym #2012-01.