ADM # 2021-06 Zasiłek na transfer zatwierdzonych certyfikatów personelu administracyjnego leków (AMAP) między agencjami świadczącymi usługi

Zatwierdzony personel administracji leków (AMAP) odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych osób z niepełnosprawnością intelektualną/rozwojową. Historycznie certyfikaty AMAP nie były przenoszone między agencjami dostawców ani stowarzyszeniami dostawców. Niniejsze memorandum administracyjne (ADM) zapewnia wydajność i standaryzację poprzez ustanowienie wymagań dotyczących przenoszenia certyfikatów AMAP między agencjami dostawców. Ponadto niniejsze ADM określa procesy, które mają być stosowane, gdy agencja świadcząca usługi medyczne zatrudnia Direct Support Professional (DSP) lub inne osoby kwalifikujące się do programu AMAP w certyfikowanych warunkach lub gdy usługi pielęgniarskie delegowane przez społeczność są autoryzowane, gdy personel posiadał wcześniej certyfikat w zakresie podawania leków w innej agencji dostawcy.