ADM #2020-02 Zmienione zakłady opieki pośredniej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ICF/IDD Określanie uprawnień do opieki (LCED)

Celem niniejszego memorandum jest wydanie zaktualizowanego Zakładu Opieki Pośredniej dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ICF/IID) Ustalenia Poziomu Opieki (LCED) oraz rocznego formularza ponownego ustalenia oraz instrukcji wypełniania wymagań dotyczących poziomu opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub lub niepełnosprawności rozwojowej (I/DD), którzy chcą uzyskać dostęp lub utrzymać Zrzeczenie się usług Home and Community Based Services (HCBS), Comprehensive Care Coordination i innych State Plan Services. Zmieniony formularz ICF/IID LCED i instrukcje zastępują wcześniejszy formularz i instrukcje określone w Memorandum Administracyjnym (ADM) nr 2011-01.