ADM #2019-08 FC Rozliczenia i dokumentacja habilitacji mieszkaniowej

Ma to na celu opisanie wymagań dotyczących dokumentacji usług Family Care Residential Habilitation, które wspierają wniosek agencji sponsorującej o płatność. Wymagania te dotyczą płatności za usługi Family Care Residential Habilitation świadczone na rzecz osób objętych zwolnieniem z usług Home and Community Based Services (HCBS) oraz osób, które nie zostały zarejestrowane. Oprócz wymogów dotyczących dokumentacji roszczenia określonych w niniejszym Memorandum Administracyjnym (ADM), świadczenie usług Family Care Residential Habilitation musi nadal być zgodne ze standardami jakości usług określonymi w HCBS Waiver (OPWDD 2014) i wymogami programowymi określonymi w Podręczniku opieki rodzinnej (OPWDD).