ADM #2019-07 Dokumentacja usługowa dla usług pośrednictwa podatkowego

Niniejsze memorandum administracyjne opisuje standardy płatności i wymagania dotyczące dokumentacji usług w celu wsparcia roszczenia dostawcy o zwrot kosztów usług pośrednika podatkowego. Usługi pośrednika fiskalnego są dostępne dla upoważnionych uczestników HCBS (Home and Community Based Services), którzy samodzielnie kierują swoimi usługami. Uczestnik samodzielnie kierujący swoimi usługami otrzymuje zindywidualizowany budżet, którym kieruje zgodnie z zatwierdzonym planem.

Oprócz wymagań określonych w niniejszym Memorandum Administracyjnym (ADM), pośrednicy podatkowi muszą nadal przestrzegać wszystkich innych obowiązujących wymagań stanowych i federalnych. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do ADM w zakresie zatrudnienia wspomaganego (SEMP), Habilitacji Społecznej, Pośrednictwa Wsparcia, Usług Przemiany Społecznej i Pomocy Przeprowadzkowej, Indywidualnych Towarów i Usług oraz Opieki, gdy pośrednik podatkowy jest usługodawcą rozliczającym takie usługi.