ADM #2013-01 Elder Justice Act: Zgłaszanie odpowiedzialnego podejrzenia popełnienia przestępstwa w ośrodku opieki długoterminowej (ICF) Ośrodek opieki długoterminowej (LTC)

Celem tego memorandum jest przypomnienie dostawcom ICF o wymogach EJA i dostarczenie Ci księgowania wymaganego przez EJA zawierającego wszystkie wymagane elementy. Proszę zmienić załączony, aby odzwierciedlić konkretne informacje dla każdej lokalizacji ICF, wstawiając dane kontaktowe dla lokalnych organów ścigania, a także aby odpowiedzieć na pytania.