ADM #2012-04 Inicjatywa Zapobiegania Duszeniu

Aby promować zdrowie i bezpieczeństwo osób otrzymujących usługi, wszystkie odpowiednie strony Państwowych Biur Operacyjnych OPWDD ds. Niepełnosprawnych Rozwojowych (DDSOO), Biur Regionalnych ds. Niepełnosprawnych Rozwojowych (DDRO) i agencji świadczących usługi są zobowiązane do wypełnienia OPWDD Inicjatywy Zapobiegania Choking (CPI) Część I oraz szkolenie w ramach Części II (jeśli dotyczy), jak określono w niniejszym ADM. Począwszy od dnia, w którym wymagane jest ukończenie szkolenia CPI, DDSOO, DDRO i agencje dostawców muszą być zgodne z terminologią, definicjami, wytycznymi i konsystencjami żywności CPI.