ADM #2012-03 Wymogi dotyczące przeglądu i raportowania dotyczące stosowania poprawionych restrykcyjnych technik interwencji osobistej/fizycznej SCIP-R

Niniejsze Memorandum Administracyjne określa odpowiednie zabezpieczenia, poziomy kontroli administracyjnej i wymogi sprawozdawcze niezbędne do ochrony zdrowia fizycznego i bezpieczeństwa osób, gdy restrykcyjne interwencje osobiste/fizyczne SCIP-R są stosowane jako część ich planu zachowania lub w sytuacjach awaryjnych w celu rozwiązania trudnych problemów zachowania, które stwarzają ryzyko wyrządzenia krzywdy sobie lub innym.