ADM #2012-02 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

ADM #2012-02 zastępuje ADM #2011-02. Zapewnij kierunek w terenie, aby ujednolicić praktyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego zarówno w domach zarządzanych przez państwo (SO) i dobrowolnie obsługiwanych (VO) oraz ustawieniach dziennych certyfikowanych przez Wydział Poprawy Jakości / Biuro Certyfikacji Programu (DQI/BPC).