ADM #2010-02 Unieruchomienie medyczne/stabilizacja ochronna (MIPS) i sedacja w przypadku wizyt lekarskich/dentystycznych

Niniejsza ADM definiuje unieruchomienie medyczne/stabilizację ochronną (MIPS) i sedację oraz określa wymagania odnoszące się do wykonywania MIPS i podawania sedacji. MIPS i środki uspokajające podczas wizyt lekarskich lub stomatologicznych mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z niniejszym ADM.