ADM #2003-01 Zarejestrowany nadzór pielęgniarski nad nielicencjonowanym personelem opieki bezpośredniej

Niniejsze memorandum administracyjne zostało opracowane w celu określenia odpowiedniego poziomu nadzoru przez dyplomowaną profesjonalną pielęgniarkę, który ma być zapewniany nielicencjonowanemu personelowi opieki bezpośredniej, który wykonuje zadania lub czynności powszechnie określane jako procedury pielęgniarskie zgodnie z art. 6908(1)(b) prawa oświatowego stanu Nowy Jork.