Zmiana szkoły

uczeń w klasie

Wytyczanie swojej ścieżki

Poznaj możliwości, które czekają na Ciebie po ukończeniu szkoły średniej

Ukończenie szkoły średniej i rozpoczęcie życia w wieku dorosłym to ekscytujący czas dla każdego ucznia, w tym uczniów z niepełnosprawnością rozwojową. Twoja szkoła może pomóc Ci w uzyskaniu informacji potrzebnych do planowania Twojej przyszłości. 

Planowanie ułatwia przejście, ale musisz złożyć wniosek wcześnie, aby usługi były dostępne wtedy, gdy ich potrzebujesz. Twoja szkoła pomoże Ci w opracowaniu planu przejścia, który powinien być wykonany przed ukończeniem 15 roku życia, jako część Twojego Indywidualnego Planu Edukacyjnego (IEP). Jeśli planujesz z wyprzedzeniem, twój plan będzie już gotowy, gdy skończysz 21 lat lub ukończysz szkołę średnią. Decyzje o tym, co chcesz robić po ukończeniu szkoły średniej, podejmiesz z pomocą wybranych przez Ciebie osób, takich jak rodzina, przyjaciele, pedagog szkolny lub inne osoby.

Masz do wyboru kontynuację nauki, naukę umiejętności zawodowych, znalezienie pracy zarobkowej lub wolontariackiej oraz uczestnictwo w działaniach społecznościowych. OPWDD może pomóc ci rozwinąć umiejętności zawodowe, poprawić umiejętności życiowe, być bardziej niezależnym i aktywnym w swojej społeczności.

Rodzice/opiekunowie muszą wypełnić formularz zgody, aby rozpocząć planowanie przejścia. Po zakończeniu OPWDD zostanie upoważniony do współpracy z personelem szkoły w celu rozpoczęcia procesu planowania przejścia ucznia.

Ten formularz jest obecnie dostępny w sześciu językach. Jeśli potrzebujesz tego dokumentu w języku innym niż wymienione poniżej, skontaktuj się z Koordynatorem Dostępu Językowego OPWDD pod numerem 1-866-946-9733.

Broszura dotycząca planowania przejścia

Formularze przejścia szkolnego, informacje i wskazówki

Poniżej znajdują się materiały do pobrania, które pomogą Ci rozpocząć przejście na wsparcie i usługi dla dorosłych.

Zawarte są:

List do rodziców/opiekunów z ogólnymi informacjami na temat procesu zmiany szkoły oraz z kim się skontaktować.

Formularz zgody , który należy wypełnić i podpisać, aby OPWDD mogło współpracować z personelem szkoły w celu rozpoczęcia procesu planowania przejścia.

Arkusz informacyjny i broszura o przejściu, które opisują przejście szkolne i proces drzwi wejściowych w zakresie uzyskiwania usług i wsparcia.

Jeśli potrzebują Państwo tych dokumentów w języku innym niż wymienione poniżej, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępu do języka w OPWDD na stronie 1-866-946-9733.

Zobacz broszurę Planowanie Przejścia we wszystkich językach tutaj.