Przegląd

Jeśli korzystasz z usług stacjonarnych, dziennych lub przychodni zgodnie z art. 16 z operacji stanowych OPWDD, możesz skorzystać z Portalu elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR), który zapewnia Tobie i wybranemu kręgowi wsparcia dostęp w czasie rzeczywistym do najbardziej aktualnego stanu zdrowia i informacje o koordynacji opieki.

Twoja elektroniczna karta zdrowia:

  • umożliwia udostępnianie informacji w czasie rzeczywistym
  • usprawnia sposób śledzenia usług
  • umożliwia szybki dostęp do informacji dotyczących koordynacji zdrowia i opieki
  • umożliwia udostępnianie informacji wybranym przez Ciebie dostawcom

Portal elektronicznej dokumentacji medycznej zapewnia Tobie i Twoim wyznaczonym przedstawicielom, takim jak członkowie rodziny lub opiekunowie prawni, elektroniczny dostęp do Twojej dokumentacji medycznej i informacji o usługach. Posiada również inne funkcje, takie jak bezpieczne przesyłanie wiadomości z personelem OPWDD i spotkania Telehealth.

 

Przegląd portalu

Dostęp i konfiguracja konta

Wyświetl i wydrukuj dokumentację zdrowotną

Przeglądaj i wysyłaj bezpieczne wiadomości

Prześlij dokument

Rozpocznij sesję telezdrowia

Uzyskaj dostęp do ankiety dotyczącej zadowolenia z kliniki

Wyświetl dane technologii wellness