2022 Integrative Supportive Housing (ISH) Materiały aplikacyjne

2022 Integrative Supportive Housing (ISH) Materiały aplikacyjne

Materiały do zastosowań integracyjnych wspierających mieszkalnictwo na rundę 2022 r.

Program OPWDD Integrated Supportive Housing (ISH) jest zgodny z inicjatywami stanu Nowy Jork, mającymi na celu zwiększenie liczby przystępnych cenowo/wspierających mieszkań w całym stanie. Program ten zachęca i wspiera rozwój nowych możliwości mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową (I/DD), które mogą korzystać z niezależnego, niecertyfikowanego, zintegrowanego ze społecznością miejsca zamieszkania. Wsparcie programu OPWDD ISH obejmuje: (1) wyłącznie dotacje do wynajmu i usługi pomocnicze po uruchomieniu; lub (2) dotacje do wynajmu i finansowanie kapitałowe (lub źródło rozwoju finansowego)

Program ISH rozpoczął się w 2012 roku poprzez partnerstwo z NYS Homes and Community Renewal (HCR). Dzięki temu partnerstwu deweloperzy przystępnych mieszkań otrzymują zachęty do punktacji wniosków za współpracę z agencją świadczącą usługi OPWDD (znaną również jako „Agencja Wsparcia”) i przyznawanie lokatorom preferencji dla osób obsługiwanych przez OPWDD (patrz sekcja w dalszej części tego dokumentu, zatytułowana „ Rola dostawcy jako Agencji Pomocy Mieszkaniowej ”, aby uzyskać więcej informacji).

W ramach tego programu OPWDD zapewni finansowanie do 25% całkowitej liczby lokali, które oferują preferencje w wyborze najemców osobom uprawnionym do korzystania z usług OPWDD.

Nowość na rok 2022:

Oprócz wniosków kapitałowych, projekt może wnioskować wyłącznie o bieżące dotacje na wynajem do wykorzystania we wniosku dotyczącym projektu kapitałowego. W przypadku tych projektów, w których nie jest wymagane finansowanie kapitałowe z OPWDD, OPWDD może ocenić, czy wystawi pismo wspierające, aby zapewnić bieżące dotacje do najmu na operacje projektowe w okresie obowiązywania przepisów prawnych dla projektu. Można to przesłać do innych rządowych programów finansowania kapitału w celu wykazania zobowiązań dla jednostek specjalnych populacji, podobnych do listów z warunkowym poparciem dla programu Empire State Supportive Housing Initiative (ESSHI). Wszystkie wymagania programowe OPWDD przedstawione w niniejszym RFA muszą być spełnione, aby OPWDD rozważyło wystawienie listu wspierającego dla tych projektów.

Każdy wnioskodawca będzie musiał wykazać, że jego propozycja jest zgodna z oczekiwaniami dotyczącymi świadczenia usług OPWDD, jak również z wszelkimi oczekiwaniami fiskalnymi podmiotu finansującego kapitał pierwotny. W ramach tego wymogu każdy zespół projektowy musi odbyć sesję pomocy technicznej z personelem OPWDD Home and Community Living przed złożeniem wniosku o projekt.”